Foto: Colin Huijser

1 Studie, 3 Banen: Gezondheid en Leven

Colin Huijser12 December 2018

Inmiddels zijn er meer dan 107.000 VU-alumni. Waar kwamen ze na hun studie terecht? In deze rubriek portretteren wij drie alumni die dezelfde opleiding hebben gedaan. Deze keer alumni van de bacheloropleiding Gezondheid en Leven.

Erik Valent (1988) is wetenschapper bij SkylineDx
Erik

Kun je kort uitleggen wat de bacheloropleiding Gezondheid en Leven inhoudt? “Gezondheid en Leven is een brede studie bestaande uit de studies Biomedische Wetenschappen en Gezondheidswetenschappen. Het is eigenlijk een combinatie van beide. Het biomedische deel is de lab-kant, dus pipetteren in het lab en detailonderzoek naar mechanismen. Gezondheidswetenschappen richt zich meer op de mens. Hoe bijvoorbeeld infectieziektes verspreiden of hoe het zit met voeding en obesitas. Bij Gezondheid en Leven krijg je dus aspecten van beide studies. Het voordeel van deze bachelor is dat je een weloverwogen keuze kunt maken over welke kant je op wil gaan. Ik heb uiteindelijk voor de meer biomedische kant gekozen.”

Wat ben je daarna gaan doen? “Na mijn bachelor ben ik de tweejarige specialisatie master Cardiovascular Research gaan doen. Daar ben ik cum laude afgestudeerd en daarna gepromoveerd aan de afdeling Fysiologie van het VUmc. Na mijn vier jaar durende promotieonderzoek ben ik bij SkylineDx terechtgekomen.”

Wat is SkylineDx en wat doe jij? “SkylineDx is een scale-up biotech bedrijf uit Rotterdam met een team van 32 man en een laboratorium in San Diego. Wij ontdekken en valideren diagnostische testen en op dit moment hebben we twee diagnostische testen op de markt. We richten ons vooral op de oncologie, dus testen op het gebied van kanker. Maar we zijn ons ook daarbuiten aan het ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld een test voor multipel myeloom, de ziekte van Kahler gemaakt. Dat is plasmacelkanker en treft een kleine 1500 nieuwe patiënten per jaar in Nederland. Wij keken in de genen van deze patiënten naar een bepaalde “streepjescode” die agressiviteit van de kanker kan voorspellen in een standaard of een hoger risico groep. De arts kan op hand van de testuitslagen een gerichte behandeling aanraden. 

Er zijn voor deze ziekte ongeveer twintig medicijnen op de markt en de patiënten zijn heel verschillend. Tot nu toe wordt er tamelijk random begonnen met een bepaald medicijn. Maar als we weten dat patiënt A baat had bij medicijn X en we vinden in de toekomst een patiënt met een soortgelijk profiel, dan kunnen we die persoon hetzelfde medicijn aanraden. Het is natuurlijk ideaal als je direct met de meest geschikte behandeling kan beginnen. Daar zijn wij nu mee bezig samen met vier andere internationale partijen. Ik ben hiervan projectmanager, dus aan mij de taak om dit project te coördineren.”

Projectmanager? Sluit dat nog wel aan bij je studie? “Zeker. Je moet veel kennis hebben van de ziekten en het menselijk lichaam, dat is een directe toepassing van wat ik heb geleerd bij mijn opleiding. Tijdens je studie leer je ook heel veel academische vaardigheden. Je moet kunnen presenteren, informatie bewerken om tot een bepaalde boodschap te komen en je moet literatuur kunnen lezen om daar de juiste conclusies uit trekken. Juist die brede academische vaardigheden pas ik nu als projectmanager dagelijks toe.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst? ”Op dit moment heb ik het hier erg naar mijn zin. Het is mooi dat we aan verschillende projecten werken en ik hoop dat we in de nabije toekomst nog meer kunnen betekenen voor de patiënten. Een directe klinische toepassing zal levens kunnen besparen.” 

Inge Schalkers (1987) werkt als Beleidsadviseur Patiëntenparticipatie bij Harteraad
Inge

Waarom heb jij gekozen voor de opleiding Gezondheid en Leven? “Dat was eigenlijk heel toevallig, want ik had me ingeschreven voor de opleiding Gezondheidswetenschappen. Die zomer kregen alle studenten een bericht dat er ook een andere opleiding was en dat je kon wisselen. Dat papiertje heb ik in de prullenbak gegooid, maar mijn moeder heeft het eruit gevist en wist me uiteindelijk te overtuigen. Hier kon ik mijn interesse in exacte vakken ook in kwijt.”

Wat ben je daarna gaan doen? “Ik ben bij de VU gebleven en uiteindelijk heb ik er zelfs tien jaar doorgebracht. Best een tijd. Na Gezondheid en Leven ben ik een Master met een hele lange naam gaan doen: Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences. Tijdens die opleiding kwam ik in aanraking met patiëntenparticipatie, waar ik nog steeds in actief ben. Twee jaar geleden startte ik een promotietraject. En nu, na die jaren VU, ben ik bij Harteraad terechtgekomen. Een patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen.”

Wat doe jij bij Harteraad?“Als beleidsadviseur patiëntenparticipatie heb ik veel contact met onderzoekers in het cardiovasculaire veld. Ik geef ze advies over hoe hun projecten goed kunnen aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de patiënt. Ook heb ik een groep van ervaringsdeskundige vrijwilligers die ik kan koppelen aan de onderzoeker. De ervaring van de patiënt is een belangrijk onderdeel is van onderzoek. Als je daar rekening mee houdt, dan voorkom je dat onderzoeken niet goed verlopen, vroegtijdig stoppen of dat resultaten op de plank belanden. Het grotere doel is betere kwaliteit van zorg en leven door de ervaringen van patiënten centraal te stellen.”

Wat zou je graag willen bereiken? “Dat de kennis en ervaring van de patiënt veel meer op waarde wordt geschat. Daar zijn we nu nog lang niet. Het moet voor een onderzoeker vanzelfsprekend worden om te vragen hoe het voor de patiënt is of wat zijn of haar kijk op die situatie is. Er moet een betere balans komen tussen de wetenschappelijke en de maatschappelijke waarde van onderzoek. Die gelijkwaardigheid is mijn droom.”

Heb je nog een advies dat je wil meegeven? “Luister naar de patiënt. Ik denk dat het heel goed is als je je altijd afvraagt of datgene wat je aan het doen bent relevant is voor de patiënt en diens naasten. Dat is een vraag die elke professional in de zorg zich regelmatig moet stellen. En als je het niet weet, vraag het aan de patiënt.”

Anne Hakkert (1989) werkt als freelance E-learning Developer
Anne

Waarom heb jij gekozen voor de opleiding Gezondheid en Leven? “Ik kom uit Twente en ik wilde per se naar Amsterdam. Toen ben ik gaan kijken op de websites van universiteiten en daar zag ik de studie Gezondheid en Leven. De vrijheid die ze bieden bij de studie sprak mij erg aan. Je kan na het eerste jaar je eigen vakken kiezen. Van die keuze heb ik nooit spijt gehad.”

Wat ben je daarna gaan doen? “Na mijn bachelor heb ik voor de master Oncologie gekozen. Ik vind wetenschap echt fantastisch. Mijn eerste stage liep ik bij het AMC bij een groep die onderzoek deed naar neuroblastoom, dat is een vorm van kinderkanker. Toen mijn stage was afgerond zei de groepsleider dat ik kon bellen als ik klaar was met mijn master. Dat heb ik gedaan en toen kon ik beginnen in het AMC met mijn promotieonderzoek. Die heb ik voortgezet bij het Prinses Máxima Centrum. Maar uiteindelijk beviel me dat toch niet en ben ik gestopt. Heel zonde, want in principe lag er genoeg data om op te promoveren. Als je er zelf niet meer gelukkig van wordt, kan je er maar beter mee ophouden. Maar ik had nog wel een contract en toen ben ik bij de onderwijsafdeling gaan werken. Daar heb ik e-learning modules gebouwd voor verpleegkundigen en artsen. Dat vond ik helemaal fantastisch.”

Doe je dat nu nog? “Mijn contract liep af en toen ben ik op vakantie gegaan. Tijdens die vakantie kwam ik tot de realisatie dat ik het bouwen van e-learning voor mezelf wilde gaan doen. Toen ik terug was heb ik het Prinses Máxima Centrum gebeld en ze waren laaiend enthousiast. Ik startte mijn eigen bedrijf Innovat-e en dat wil ik nu verder uitbouwen. Dat is een maand geleden, dus het is allemaal reuze spannend.”

Dat is wel heel iets anders dan je studie. “Klopt, het is veel creatiever. Ik vind het leuk om dingen te bedenken en ze dan uit te voeren. Het is nog steeds puzzels oplossen, maar niet meer met handschoenen, een witte jas en een pipet. Als je iets bedenkt, maakt en het klopt dan geeft dat een enorme kick. Dat was bij wetenschap ook.”

Heb je nog wel iets aan je studie? “Ja, ik denk van wel. Je leert met een universitaire opleiding een bepaalde manier van denken. Dat je kritisch moet zijn en geen aannames moet maken. Kennis kun je overal vinden, maar hoe je dat verwerkt heb ik geleerd bij de VU.”