Foto: David Meulenbeld

1 STUDIE, 3 BANEN: PHILOSOPHY, POLITICS AND ECONOMICS

Marjolein de Jong18 January 2021

Inmiddels zijn er meer dan 100.000 VU-alumni. Waar kwamen ze na hun studie terecht? In deze rubriek portretteren we drie alumni die dezelfde opleiding deden. Deze keer alumni: Philosophy, Politics and Economics.

Simba
Simba Martens (23) is afgestudeerd in 2019 en is betrokken bij een studentenstemwijzer.

Wat vond je van de studie? 

„Er bestaan veel nieuwe multidisciplinaire studies, maar vaak zijn deze niet interdisciplinair. Bij Politics, Philosophy and Economics worden de drie richtingen continu gecombineerd. Ik vond het leuk om vanuit de filosofie over economie en politiek na te denken. Alle overwegingen in de economie kun je namelijk alleen kiezen op basis van filosofische gronden. Als je bijvoorbeeld moet kiezen tussen economische efficiëntie en economische gelijkheid, kun je alleen kiezen op basis van wat voor samenleving je voor je ziet."

„Daarnaast vond ik de mogelijkheid om stage te lopen erg leuk. In het derde jaar ging ik naar de Verenigde Staten en woonde ik vlakbij Washington. Het was de tijd van de midterm elections. Via mijn Amerikaanse professor van de Vrije Universiteit kwam ik terecht bij het Congres. Daar heb ik campagne gelopen voor de Democraten. Het was best spannend, want in dat kiesdistrict was de afgelopen 38 jaar republikeins gestemd. Toch hebben we gewonnen."

Je bent daarnaast betrokken bij een studentenstemwijzer. Vertel!

„Vanuit Room for Discussion, een platform voor studenten, organiseren we live interviews met onder meer politici en schrijvers over politieke en economische vraagstukken. Zo hadden we onlangs Thomas Piketty en Thierry Baudet te gast. Recentelijk zijn we ook gestart met het interviewen van partijleiders. Met deze politici bespreken we zaken die studenten en jonge mensen aangaan, studiefinanciering, huisvesting en de impact van corona op jongeren."

Nadine
Nadine Hoen (22) is afgestudeerd in 2019 en werkt als debattrainer.

Waarom koos je voor de opleiding?

„Filosofie is mijn eerste grote liefde en direct daarna volgt debatteren. Bij beide zaken staat de vraag centraal: hoe kunnen we de wereld beter maken? In alleen filosofie studeren geloofde ik destijds niet zo. Ik wilde het wel praktisch kunnen toepassen om bijvoorbeeld beleid te kunnen maken. Ik denk graag na over waarom mensen de dingen doen die ze doen, hoe ze dat onderbouwen, en hoe we dat kunnen sturen."

Je werkt nu als debattrainer. Wat vind je zo leuk aan debatteren? 

„Door te debatteren verdiep je je in allerlei onderwerpen waar je je normaal niet in verdiept. Ik zou me nooit uit mezelf verdiepen in de gascrisis in Groningen of de vluchtelingenproblematiek. Op de middelbare school zat ik al in de debatclub en ik heb aan verschillende wedstrijden meegedaan. Sinds ik PPE heb gestudeerd ben ik mij bewuster van hoe beleid gemaakt wordt, maar ook van hoe je dit het beste kan verdedigen in het publieke debat. De huidige persconferenties bekijk ik met diezelfde blik. Ik herken waarom bepaalde argumenten worden gebruikt, zie stijlfiguren en denk soms weleens: daar zou ik meer mijn handen gebruiken. Die inzichten pas ik dan weer toe in mijn trainingen."

Hoe zie jij de toekomst voor je? 

„In mijn huidige baan als trainer ga ik het hele land door om op basis- en op middelbare scholen trainingen te geven aan leerlingen en docenten. Op een later moment zou ik het leuk vinden om onderwijsbeleid te maken. Ik zou alle leerlingen gunnen – om net als ik – vakken als debatteren en filosofie op de middelbare school op school te krijgen. Als ik dat niet had gehad, had ik nooit kunnen bedenken om PPE te gaan studeren."

Suleyman
Süleyman Tosun (22) is afgestudeerd in 2019 en ziet een toekomst als diplomaat voor zich.

Wat vond je van de opleiding?

„Ik vond het leuk dat tijdens de opleiding de link verbinding met de praktijk al tastbaar was. Zo namen we in het tweede jaar de gezondheidszorg onder de loep. We gingen langs bij een overheidsinstantie die bepaalt welke medicijnen in het basispakket horen en we bezochten een Geneesmiddelenagentschap. Ook gaf voormalig minister van Volksgezondheid Ab Klink een college."

Op welke andere manier sluit de opleiding aan bij de praktijk?

„Een concreet voorbeeld daarvan is de Denktank The West Wing waar ik aan deelnam na mijn studie. Deze valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met andere jongeren met verschillende achtergronden bogen we ons over de problematiek in de Hoorn van Afrika. Verreikend, want zo konden we – net als tijdens de studie het geval was – vanuit een interdisciplinaire blik de problematiek behandelen. En het is van nut geweest: onlangs las ik onze bevindingen terug in een beleidsadvies."

Je bent nu in de running voor het diplomatenklasje. Wat is je toekomstdroom?

„Het liefst word ik diplomaat in een conflictgebied als Libanon. Tijdens een stage in Libanon zag ik dat veel van de problemen in het Midden-Oosten daar samenkomen. Ik ben zelf ook iemand die weet hoe het is om in verschillende culturen te leven, want ik heb een Marokkaanse moeder en een Turkse vader. Om veel van die problemen op te lossen moet je tussen groepen door kunnen denken. Daar is het meest te winnen voor Nederlanders en de lokale bevolking. Ik geloof dat daar mijn kracht zit."