Foto:

‘DE WERELD ÁCHTER HET BESTUUR WAS EEN COMPLETE VERRASSING’

Hedy Jak24 januari 2017

Na haar studie werkte Fouzia Mahdaoui-Aharchaoui (30) zeven jaar als juridisch bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. Een baan waar ze per toeval in rolde, en die interessanter bleek dan ze van tevoren kon vermoeden. Onlangs maakte ze een interne overstap, om zich sterk te maken tegen agressie en geweld jegens gemeenteambtenaren. “Medewerkers vinden dat ze tegen een stootje moeten kunnen, maar het is belangrijk dat ze het melden zodat we daar actie op kunnen ondernemen.”

Je deed een master Personen- en Familierecht, en ging vervolgens aan de slag als bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam. Het lijkt niet helemaal op elkaar aan te sluiten. Hoe is dat gegaan? “Klopt, het is heel wat anders. Een kennis zegde zijn baan op bij de gemeente Amsterdam, en informeerde of die functie van juridisch bestuursadviseur wellicht iets voor mij was. Bestuursrecht lag me helemaal niet, ik vond het een saai rechtsgebied, oninteressant door de droge begrippen. Maar ik was net afgestudeerd en had nog weinig juridische praktijkervaring. Ik dacht, ik ga eerst een jaar of twee werkervaring opdoen, en dan kijk ik weer verder. Maar het bleek veel leuker dan ik kon bedenken.”

‘Mensen denken vaak dat bestuurders alles wat ze zeggen zelf hebben bedacht’

Wat vond je er zo leuk aan? “Tijdens mijn studie vroeg ik me altijd af: wie heeft er nu daadwerkelijk profijt van Bestuursrecht? Bij strafrecht deal je met daders en slachtoffers, en bij familierecht zit er ook een bepaalde spannende, menselijke component in. In mijn baan als bestuursadviseur kreeg ik ineens te maken met wethouders en een burgemeester die ik adviseerde over actuele zaken in Amsterdam. Ik schreef gemeentelijke regelgeving en hield me veel bezig met het huisverbod, het instrument tegen huiselijk geweld. Ook adviseerde ik het bestuur vaak in bezwaarzaken (als onderdeel van de bezwaarcommissie) en vertegenwoordigde ik het bestuur op zittingen bij de rechtbank. Mensen denken vaak dat bestuurders alles wat ze zeggen zelf hebben bedacht, maar het zijn de adviseurs die alles voorbereiden, ook wat ze vertellen. Achter bijna alle acties die bestuurders uitvoeren, zitten adviseurs. En die wereld áchter het bestuur, dat was een complete verrassing voor mij. Ik werkte nauw samen met belangrijke, hooggeplaatste mensen die over actuele onderwerpen beslissingen moesten nemen. Dat was heel boeiend.”

Waarom heb je begin dit jaar binnen de gemeente een overstap gemaakt naar senior adviseur Agressie en geweld? “De werkdruk in mijn vorige baan was extreem hoog. ’s Avonds en in het weekend werkte ik vaak nog. Als single is dat prima, maar ik heb nu twee kleine kinderen en dat begon z’n tol te eisen. Ik ben goed gaan nadenken over werkzaamheden die me ook passen. De zuiver juridische werkzaamheden, regelgeving schrijven, daar word ik niet blij van. Kennelijk behoor ik niet tot de categorie ‘eeuwige jurist’. Ik krijg energie van organiseren en met mensen in contact zijn. In deze baan kan ik andere vaardigheden ontplooien en dat bevalt heel goed. De vrijheid, waarbij ze letterlijk zeiden ‘ga het maar bedenken, het is jouw visie en succes ermee’, vind ik fijn. Ik houd er niet van binnen de lijntjes te kleuren.”

‘Het aantal agressiemeldingen is schrikbarend laag’

Wat houdt je werk in? “Als projectleider stuur ik drie veiligheids- en beleidsadviseurs aan, en als team vormen wij een expertisecentrum rondom agressie en geweld naar medewerkers van de gemeente Amsterdam. Ons doel is om dit jaar in kaart te brengen hoeveel ambtenaren in contact komen met burgers, of ze een training hebben gehad, wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor dit onderwerp en of er werkafspraken zijn gemaakt. Met het team bespreek ik wekelijks de casussen, ik schrijf de visie, bedenk verbeterplannen en heb veel contact met managers en directieleden binnen de gemeente om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. En we werken samen aan dit thema met onder andere OM, politie en het ministerie, om elkaar te versterken en van elkaar te leren.”

Komt agressie en geweld tegen medewerkers vaak voor?“Het aantal meldingen is schrikbarend laag, 300 afgelopen jaar, maar die cijfers zijn niet overeenkomstig met de werkelijkheid. Medewerkers vinden dat ze tegen een stootje moeten kunnen. Zo vertelde een medewerker van de afvalinzameling dat hij wel tien keer per dag wordt uitgescholden omdat de vrachtwagen de weg blokkeert. Of handhavers die een duw krijgen, en het dan zelf wel oplossen. Ook het meldingssysteem is omslachtig, medewerkers moeten inloggen en vinden dat teveel tijd kosten. Daar zoeken we nu oplossingen voor, zoals een simpel formulier of een app. Het is belangrijk dat medewerkers agressie en geweld melden, want nu lijkt het alsof er niets aan de hand is. Terwijl als de meldingscijfers kloppen met de werkelijkheid, dan kunnen wij daarop beleid maken. En extra mensen inzetten.”

Als je terugkijkt, wat heb je dan concreet gehad aan je rechtenstudie? “Het is handig dat ik heb geleerd hoe ik veel informatie tot me kan nemen, de hoofd- van bijzaken kan onderscheiden en vervolgens het verhaal in hapklare brokken kan vertellen. En vooral ook het opdoen van bepaalde vaardigheden, zoals zelfstandig werken. Dat niet alles je wordt aangereikt, maar je zelfstandig problemen moet uitzoeken. Daar heb ik nu nog veel aan.”

‘Als een rechter of advocaat kwam vertellen, zat ik op het puntje van mijn stoel’

Je vertelde dat je het vak Bestuursrecht saai en theoretisch vond, terwijl de praktijk het tegendeel liet zien. Hoe zou je die kloof kunnen overbruggen? “De hoorcolleges van Bestuursrecht volgde je via een dvd. Dat vond ik heel fijn, want dat kon in mijn eigen tijd doen. Maar ik miste wel het gevoel erbij. Bij andere vakken kwam iemand uit de praktijk vertellen: een rechter, advocaat, een officier van justitie, dan zat ik op het puntje van mijn stoel. Dat heb ik gemist bij Bestuursrecht. Door die praktijkverhalen krijg je een beter beeld van wat iemand doet, het maakt het onderwerp levendig. Maar goed, die kennis heb ik nu zelf in de praktijk opgedaan.”

Fouzia Mahdaoui

1986 geboren te Amsterdam | 1998-2005 VWO, Bernard Nieuwentijt College te Amsterdam | 2005 – 2008 Bachelor Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam | 2008 – 2009 Master Nederlands recht (Personen- en familierecht), Vrije Universiteit te Amsterdam | 2013 – 2014 Juridische bestuursadvisering, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur | 2015 Postacademische leergang Decentrale verordeningen, VU Law Academy | 2007 – 2008 Juridisch medewerker intellectueel eigendom, Elzas Noordzij te Amsterdam | 2008 – 2009 Re-integratie medewerker, Radar Uitvoering BV te Amsterdam | 2009 – 2016 Juridisch bestuursadviseur (bestuursrecht), directie juridische zaken, gemeente Amsterdam | 2016 – heden Senior adviseur Agressie en geweld, RVE Personeel &
Organisatie, gemeente Amsterdam.