Foto:

‘Weg met handelsbarrieres voor Afrika en Azië, en met topsectorenbeleid’

Martin van Hees16 October 2017

#VUkabinet Minister van Economische Zaken: Martin van Hees.

Martin van Hees

‘Ik wil af van de handelsbarrières voor Afrikaanse en Aziatische landen, onder meer via afschaffing van de Europese landbouwsubsidies. Een taaie klus, maar heel urgent. Wij schermen nu onze markt af voor invoer uit Afrika en Azië en bestendigen daarmee de ongelijkheid in de wereld. Dus in de EU en in de Wereld Handels Organisatie ga ik ermee aan de slag en zou ik de landbouwlobby willen trotseren.’

‘Verder stoppen we met het topsectorenbeleid dat de kenniseconomie moest versterken. Er zijn miljarden gestopt in extra samenwerking tussen bedrijven en universiteiten in topsectoren zoals energie, logistiek en argri & food. Die samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is onwenselijk. Je loopt het risico R&D-uitgaven van bedrijven te betalen met publieke middelen én je miskent de dynamiek van wetenschappelijk onderzoek.’

Martin van Hees is hoogleraar ethiek en decaan van de opleiding Philosophy, Politics and Economics.

VU-kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!