Foto: Caren Huygelen, Yvonne Compier, Marieke Wijntjes

Filantropie: 1 studie, 3 banen

Floor Schrijvers2 June 2018

Inmiddels zijn er meer dan 107.000 VU-alumni. Waar kwamen ze na hun studie terecht? In deze rubriek portretteren we drie alumni die dezelfde opleiding deden. Deze keer alumni van de postacademische opleiding Filantropie.

ERICA EUVING (1966) UIT UTRECHT, AFGESTUDEERD IN 2003
Theo Schuyt was een echte stuiterbal
Erica Euving

Waarom koos je voor deze opleiding? ‘Ik heb mijn hele leven al gewerkt voor organisaties waarvoor gecollecteerd wordt. Die wereld spreekt me aan, omdat er mensen werken die uit passie goede dingen doen. In 2000 ging ik aan de slag als projectadviseur bij de stichting Jantje Beton. Daar werd ik zo gegrepen door de wereld van de filantropie, dat ik er alles over wilde weten. Via internet vond ik deze postdoc.’

En, wat vond je ervan? ‘Ik vond het fantastisch om in contact te komen met andere mensen die zich ermee bezighielden. Om hun visie op filantropie te horen en met elkaar verschillende ethische vraagstukken te bespreken. Ook was het fijn weer intellectueel uitgedaagd te worden, dingen te leren die ik niet meteen begreep. Als iemand me iets vraagt over filantropie zeg ik altijd: “Ga die studie doen, je zult het geweldig vinden.”’

Welke docent zul je nooit vergeten? ‘Toen ik begon was de opleiding nog in ontwikkeling. De oprichter, Theo Schuyt, zat daarom nog vaak bij de colleges. Hij sleepte iedereen mee met zijn enthousiasme over zijn vakgebied en was een echte stuiterbal. Ook kende hij mooie verhalen uit de sector.’

Waar werk je nu? ‘Bij Stem in de Stad in Haarlem. Dit is een oecumenisch ontmoetingscentrum waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan wat aandacht en gezelschap. We bieden altijd een luisterend oor en proberen er te zijn voor wie dat nodig heeft. We geven cursussen, koken maaltijden enzovoort. Als beleidsmedewerker fondsrelaties zorg ik dat er geld binnenkomt waarmee we deze hulp kunnen bieden. Ook denk ik inhoudelijk mee over hoe we het geld zo goed mogelijk kunnen besteden.’

TEETSE HOLTROP (1962) UIT LEIDSCHENDAM, AFGESTUDEERD IN 2006
We gingen op studiereis naar de VS, het walhalla van de filantropie
Teetse Holtrop

Wat doe je voor werk? ‘Ik ben private banker bij InsingerGilissen. Ik help stichtingen hun financiële doelstellingen te realiseren. Samen met het bestuur bepaal ik welk rendement ze willen behalen en welk risico ze willen lopen. Vervolgens adviseer ik ze hoe ze hun geld het beste kunnen beleggen.’

Winst maken en maatschappelijke doelen behalen, hoe verhoudt zich dat met elkaar? ‘Maatschappelijke organisaties willen zo veel mogelijk doen en vaak betekent dat ook zo veel mogelijk geld uitgeven. Ik help ze ook de lange termijn in de gaten te houden en een deel van hun geld te investeren. Bij dat investeren letten we er natuurlijk ook op dat het de maatschappelijke doelen niet in de weg staat: dat een gezondheidsfonds bijvoorbeeld niet indirect investeert in de tabaksindustrie. We proberen investeringen juist te gebruiken om positieve impact te creëren.’

Wat was het hoogtepunt van je studie? ‘De studiereis naar de Verenigde Staten. Daar is filantropie veel meer ontwikkeld dan hier, omdat de overheid een minder grote rol speelt. Voor ons was dit het walhalla van de filantropie. Met een groep van tien studenten bezochten we in Indianapolis de Indiana University of Philanthropy, en gingen we langs bij diverse instituten, stichtingen en de Amerikaanse Belastingdienst.’

Doe je nog iets met de opleiding? ‘Zeker. Ik weet waar fondsen mee te maken hebben, maar ook wat donateurs belangrijk vinden. Donateurs letten bijvoorbeeld steeds meer op duurzaamheid, daar houd ik rekening mee in mijn adviezen. Daarnaast hebben de enthousiaste docenten me geïnspireerd om zelf ook mijn kennis door te geven. Inmiddels geef ik alweer jaren colleges over duurzaam beleggen en impact investing aan studenten van Windesheim.’

JOS RATH (1956) UIT VOORHOUT, AFGESTUDEERD IN 2013
Ik werd weer zenuwachtig voor tentamens
Jos Rath

Wat doe je voor werk? ‘Als consultant breng ik bedrijven en fondsen bij elkaar. Ik zoek de ideale match tussen goede doelen die zakelijke partners zoeken en bedrijven die zich graag aan een bepaald doel willen verbinden, zoals milieu of gezondheidszorg.’

Hoe kom je in de filantropie terecht? ‘In de jaren tachtig werkte ik als consultant bij een direct marketing-adviesbureau. Op een dag vertelde mijn baas dat Stichting MS Research wilde gaan fondswerven en daar iemand voor zocht. Hij vond het wel iets voor mij, omdat ik graag mensen help, en het leek me inderdaad wel wat. Uiteindelijk heb ik tien jaar als vrijwilliger voor hen fondsen geworven. In 2009 besloot ik van goede doelen mijn werk te maken.’

Vanwaar deze opleiding? ‘Ik ben overgehaald door Theo Schuyt, die ik tegenkwam op een congres over filantropie. Een erg enthousiasmerende man.’

Hoe beviel het? ‘Het was leuk om weer in de collegebanken te zitten. Tot mijn eigen verrassing werd ik ook weer zenuwachtig voor tentamens, net als vroeger. Daar zat je dan, in een grote zaal met een paar velletjes papier voor je, terwijl je de klok steeds verder zag tikken. Ondanks mijn jaren werkervaring voelde ik me op zo’n moment weer echt student.’

Zie je nog mensen van de studie? ‘Zeker. Ik zit in het bestuur van Circle, de vereniging voor afgestudeerden van filantropie. We organiseren een paar bijeenkomsten per jaar. De laatste keer gaf een van onze leden een rondleiding over filantropische kunst in het Rijksmuseum, langs alle schilderijen die naar filantropie verwijzen. Ook Theo Schuyt zie ik nog. Na mijn afstuderen heeft hij me gevraagd om bij hem een PhD te doen. Ik doe het parttime naast mijn werk en verwacht dit jaar te promoveren.’

> Lees meer over de postacademische opleiding Filantropie of de gratis masterclass Filantropie.

> Elders in VU Magazine vertelt de hier geroemde filantropie-hoogleraar Theo Schuyt over de toekomst van fondsenwerving.

> Van 10-13 juli 2018 vindt aan de VU het congres van de International Society for Third Sector Research (ISTR) plaats: wereldwijd het grootste congres op het gebied academisch onderzoek naar non-profits, de civil society, het maatschappelijk middenveld, filantropie en vrijwilligerswerk.