Foto:

JAAP WINTER: ‘DE WAARDE VAN DIPLOMA’S STAAT ONDER DRUK’

Redactie 6 September 2017

In de aula van de VU opende collegevoorzitter Jaap Winter maandag voor de laatste keer het academisch jaar. Vanaf 2018 gaat Winter weer verder als adviseur en hoogleraar corporate governance. Maar voordat hij zover is, wil hij nog wat kwijt. Hij sprak een Parool-journalist over geld, over internationale studenten, over te veel hoogopgeleiden.

Zo groeit het aantal internationele studenten aan de VU, maar is er niet genoeg huisvesting in Amsterdam. Het aantal hoogopgeleiden neemt toe, maar daar zet Winter zijn kanttekeningen bij.

‘De groei is een gevolg van een maatschappelijke keuze die we hebben gemaakt om het hoger onderwijs open te stellen voor iedereen. Maar je moet er wel voor blijven betalen, en dat gebeurt niet. Dat het onderwijs en de onderzoeksresultaten nog goed zijn, is dankzij de investeringen van tien jaar geleden, maar we zijn inmiddels bezig dat af te breken. Wetenschappelijk personeel is overwerkt, de waarde van diploma’s staat onder druk. Misschien hebben we meer hoogopgeleiden, maar dat zegt steeds minder.’

Volgens Winter moeten we weg van de focus op rendement en resultaten. ‘Daar hebben we hier al aan gewerkt. Het gaat niet om de hoeveelheid publicaties die wetenschappers halen, of om het aantal studenten met een diploma. In een wereld die steeds meer digitaliseert moeten wij leren mens te blijven. De nieuwste iPhone en de volgende robot komen er echt wel, de echte innovaties gaan niet over technologie, maar over hoe wij zijn als mensen, en hoe we weerbare samenlevingen blijven vormen.’

Lees het hele interview in het Parool.