Foto:

‘Vertrouwen in de toekomst begint met vertrouwen’

Leo Huberts16 October 2017

#VUkabinet Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Leo Huberts.

Leo Huberts

‘Het motto van Rutte III is Vertrouwen in de toekomst. Dat vergt vertrouwen van burgers in ons openbaar bestuur, dus dat gaan we herstellen. Mijn ministerie gaat over de kwaliteit van ons openbaar bestuur in de aanpak van maatschappelijke problemen. Die kwaliteit begint bij integer opererende politici en ambtenaren. Of integriteit in de 210+ dagen kabinetsformatie aan de orde kwam, ik betwijfel het. Dat vergt onmiddellijk ontwikkelingswerk in eigen kring: we hebben een ethische gedragscode nodig voor het kabinet, alle ministers nemen ‘integriteit & vertrouwen’ op in hun beleid, hun eigen ethisch leiderschap komt op de agenda.’

‘Besturen anno 2017 vergt serieuze, veerkrachtige heroverweging van het systeem. Hoe kunnen we burgers en organisaties betrekken bij de aanpak en oplossing van hun problemen? Ik wil meer participatie en decentralisatie. BZK zou voorop moeten lopen in het bevorderen van effectief bestuur, met uitstraling en betekenis op alle beleidsterreinen.’

‘Tot slot over de K binnen BZK. Het koninkrijk stond recent even hoog op de agenda via de orkaan, maar ook op dat niveau past herbezinning. Goed besturen is in ieders belang, eenzijdige betutteling werkt niet.’

Leo Huberts is hoogleraar bestuurskunde.

VU-Kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!